/

  

 


Det känns fantastiskt roligt att Lars Einar, bolagets grundare har valts in i Advisor Board for
Gender Leadership Group. GLS beskriver sig själva på följande sätt:
 Gender Leadership Group is a collaboration of inclusionary leadership professionals who stand for women and men in full partnership in organizations and in our communities. We stand for healthy masculinity being a core driver for the modern-day male leader. Our entire focus is on the business value of creating a full partnership between women and men. Traditional diversity approaches have focused on equity (actions and treatment of others) and equality (equal rights, treatment, etc.). Partnership goes beyond equity and equality to create powerful synergies by leveraging the differing competencies of men and women.
  

Vi är väldigt glada över att kunna berätta att vi nyligen inlett ett samarbete med Klara K. Klara K är en jämställdhetsbyrå som verkar för att främja kvinnors karriärer. Genom att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration vill Klara K bidra till ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Klara K driver bland annat nätverk där chefer från olika branscher träffas regelbundet för att samtala om ledarskap och utmaningar i arbetslivet. Genom åren har Klara K byggt upp relationer med ca 1000 kvinnor på höga positioner och de har en räckvidd på 25 000 läsare med sitt nyhetsbrev.